top of page

TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN ĐA NGÀNH DẪN ĐẦU XU HƯỚNG

Nhập email để nhận profile

Bất động sản - Đầu tư - Xây dựng

Graphic Shapes

CON SỐ NỔI BẬT

3.000 tỷ+

Tổng nguồn vốn

50+

Nhà phát triển đồng hành

250 tỷ+

Vốn đầu tư

100+

Dự án BĐS tư vấn chiến lược

150+

Nhân viên trên toàn quốc

SỰ KHÁC BIỆT TẠI

DNU

GROUP

Đột phá, năng động, giàu nhiệt huyết, sẵn sàng chinh phục mọi giới hạn bằng tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm.

Image by Robert Anderson

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CUNG CẤP

GIẢI PHÁP

ĐẦU TƯ, PHÁP LÝ

CHỦ ĐẦU TƯ,

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

BẤT ĐỘNG SẢN

KINH DOANH

TRUYỀN THÔNG

BẤT ĐỘNG SẢN

THIẾT KẾ

KIẾN TRÚC,

NỘI THẤT

XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

QUẢN LÝ

VẬN HÀNH,

 KHAI THÁC

THƯƠNG MẠI

Skyscrapers

“DNU Group đi lên từ sự chính trực, chuyên nghiệp, tử tế và sẽ nhân rộng, phát triển bằng chính giá trị cốt lõi của mình. Hành trình đó tuy khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ rất thịnh vượng và bền vững.”

Mr. Lê Trung Nguyên – Chủ tịch DNU Group.

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

bottom of page